Blogin viimeisimmät

Ylös

Mistä hyvinvointia rakennetaan?

Hyvinvointia arkeen ja juhlaanHyvinvointi rakentuu omien valintojesi ympärille. Me halaumme tukea sinua matkallasi kohti energisempää ja parempaa oloa. Alla meidän 5 vinkkiämme hyvinvoinnin rakentamiseen.

1. Kaiken a ja o: terveellinen ravinto, lepo ja liikunta

Työpäivän tauoista jooga- ja mindfulnessharjoitteineen ei ole ratkaisevaa hyötyä ennen kuin peruselintavat ovat kunnossa. Autamme työpaikkoja kartoittamaan tilanteen, kysy lisää!

2. Pidä säännöllisiä taukoja

Syyt ovat fysiologisia. Kehomme siirtyy noin 90-120 minuutin sykleissä hitaasti korkean energian tilasta pysähtyneeseen tilaan. Syklin lähetessä loppuaan keho alkaa kaivata palautumisjaksoa. Merkkejä siitä ovat fyysinen levottomuus, haukottelu ja keskittymisvaikeudet. Monet jättävät ne huomioimatta ja jatkavat työskentelyä. Sen seurauksena energiavaramme – eli jäljellä oleva kapasiteetti – hupenevat päivän edetessä.

Säännöllisten palautumistaukojen on todettu parantavan suorituskykyä ja kestävyyttä. Tauon laatu on tärkeämpi kuin sen pituus. Palautumiseen riittää vain muutama minuutti, jos niihin liittyy hyödyllisiä rituaaleja jotka vievät ajatukset tehokkaasti pois työstä. Esimerkiksi professori Juha T. Hakalan mukaan jopa alle minuutin mittaiset mikrotauot työn ohessa auttavat kirkastamaan ajatuksia ja lisäämään keskittymistä, kunhan tauot ovat totaalisia.

Tauon aikana voi kuunnella musiikkia, kävellä portaita – tai tehdä rauhallisia joogavenytyksiä YogaMe:n kanssa. Kysy lisää työhyvinvoinnin paketeistamme!

3. Hallitse ajan sijasta energiaa

Energiaa voi olla tarpeeksi, mutta sen laatu ratkaisee. Säännölliset tauot auttavat pitämään energiavarastomme tasaisina, jolloin energia on laadultaan myönteistä ja rakentavaa – jaksamme ylläpitää positiivisia tunteita. Silloin on helpompi reagoida kielteisiin tapahtumiin, kuten ikäviin yllätyksiin, ärtymyksen ja ahdistuneisuuden sijasta rakentavasti. Kun Taistele tai pakene -stressireaktio ei pääse nostamaan päätään, suorituskykykin paranee. Ajattelu säilyy selkeänä ja loogisena. Samalla myös tunteiden analysointi helpottuu, huomaamme epäsuotuisan reaktion ennen kuin toimimme sen mukaisesti.

Aika on aina rajallista, toisin on energian kanssa. Laadukkaan energian luomiseen ja ylläpitämiseen työpaikoilla ja arjessa on olemassa monia käytännön tapoja.

4. Vähennä multitaskingia

Multitasking eli monen asian yhtäaikainen tekeminen on nykytyöpaikoilla yleistä – ja usein etenkin esimiestehtävissä sitä pidetään välttämättömänä. Sille kannattaa kuitenkin asettaa rajat, koska multitaskingiin oleellisesti kuuluvat keskeytykset ja häiriöt vaativat veronsa. Hetkellisen huomion siirtämisen asiasta toiseen – kuten sähköpostin kirjoittamisen tai puhelimeen vastaamisen – on todettu lisäävän pääasialliseen tehtävään käytettyä aikaa jopa neljänneksellä (lähde: Tony Schwartzin Energy Project, Harvard Business Review LINKKI https://hbr.org/2007/10/manage-your-energy-not-your-time?utm_campaign=HBR&utm_source=facebook&utm_medium=social) Englanniksi puhutaan ”switching time” -ilmiöstä. Sähköpostin käytön rajoittaminen on yksi tapa nitistää tämä ilmiö, mutta hyviä tapoja on monia muitakin. Autamme löytämään jokaiselle työpaikalle sopivimmat tavat.

5. Lievitä stressiä joogan liikkeiden avulla

Joogan on todettu olevan yhteydessä parempaan elämänlaatuun ja stressinhallintaan. Miksei se tuottaisi näitä hyviä tuloksia myös työpaikalla? Asiaa tutkittiin brittiläisessä yliopistossa ja tulokset henkilökunnan keskuudessa olivat enemmän kuin rohkaisevia. Joogan todettiin vähentävän työntekijöiden kokemaa stressiä 2–5-kertaisesti. Säännöllinen joogaharjoittelu vähensi sairauspoissaoloja ja paransi työn tuottavuutta sekä kohotti työntekijöiden hyvinvointia ja itseluottamusta.

Tutkimuksessa 48 työntekijää jaettiin sattumanvaraisesti kahteen ryhmään. Toinen ryhmä teki viikoittaisen ohjatun joogaharjoituksen ja toinen oli vertailuryhmä, jolle tunteja ei järjestetty. Osallistujien terveyttä ja henkistä hyvinvointia kartoitettiin kyselyllä ennen ja jälkeen tutkimuksen. Alkutilanne molemmilla ryhmillä oli samanlainen, mutta harjoitusjakson jälkeen erot olivat kiistattomia:

Joogaajien mieliala ja hyvinvointi paranivat harjoitusjakson aikana huomattavasti. Muutoksia tapahtui sellaisilla osa-alueilla kuin mielen selkeys, energisyys ja itsevarmuus. Lisäksi heidän tyytyväisyytensä elämään ja tunne elämän tarkoituksellisuudesta vahvistui. Myös tunne paremmasta itseluottamuksesta stressaavissa tilanteissa kasvoi. Monilla osa-alueilla joogaryhmän arvot paranivat 2–5 kertaa enemmän kuin vertailuryhmän arvot. Kyseiset tutkijat ehdottavatkin, että työnantajien tulisi harkita joogatuntien tarjoamista työntekijöilleen.

Lähde: Hartfiel N., Havenhand J., Khalsa SB, Clarke G., Krayer A. The effectiveness of yoga for the improvement of well-being and resilience to stress in the workplace. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health. Online first -article 6 April 2010.

Tiesitkö?
Stressaantuneiksi itsensä kokevat henkilöt ovat pois työstä kaksi kertaa enemmän kuin ne, jotka eivät koe kärsivänsä stressistä! Vinkkiemme avulla hyvinvointi paranee niin töissä kuin kotona.