Blogin viimeisimmät

Ylös

Rentoutuminen ei ole meditaatiota

Meditaatio on edistynyttä keskittymistäMeditaatio on käännös sanskritinkielen sanalle dhyana. Sana merkitsee harjoitusta, jossa mieli keskitetään yhteen kohteeseen. Se eroaa keskittymisharjoituksesta lähinnä siinä, että keskittymisessä harjoittajan mieli toistuvasti vaeltaa muualle. Meditaatiossa näin ei enää käy, eli kyse on edistyneemmän tason keskittymisharjoituksesta. Näiden kahden eroa on verrattu pisaroittain tippuvaan veteen (keskittyminen) ja keskeytyksettä virtaavaan öljyyn (meditaatio).

Koska hyvän meditaation edellytys on kehon, hengityksen ja mielen täydellinen rauha, rentoutumisen tilaa kutsutaan joskus virheellisesti meditaatioksi. Rentoutuminen ei ole meditaatiota, koska rentoutuminen ei edellytä mitään tiettyä mielen keskittämistä. Rentoutumisen aikana henkilö on usein jollain tapaa tietoinen omasta kehostaan ja ulkomaailmasta. Meditaatiossa keho on rennossa tilassa, mutta mieli on niin keskittynyt että harjoittaja ei tunne omaa kehoaan. Myöskään ulkomaailman impulssit eivät tunkeudu tietoisuuteen.

Meditaation ja syvän tiedottoman unitilan erona on se, että meditaatiossa vallitsee täydellinen mutta yhteen kohteeseen kohdistunut tietoisuus. Syvässä unessa henkilö on täysin vailla tietoisuutta. Koska meditaatiossa on kyse mielen hallinnasta, joogin on ensin hallittava oma kehonsa ja säännösteltävä elämäntapaansa, jotta mielen hallinta voisi onnistua. Siksi aistitoimintojen säännöstely, vähään tyyytyminen, yksinkertainen elämäntapa sekä eettisesti kestävät valinnat ovat olennainen osa meditaatiota harjoittavan joogin elämää.

Onnistunut meditaatio johtaa samadhitilaan, joka on perinteisen joogan viimeinen harjoitus, vaihe joka avaa oven joogan metafyysisiin päämääriin. Näitä ovat kaiken kärsimyksen lakkaamiseen, syvä kokemuksellinen oivallus oman itsen luonteesta, syntymän ja kuoleman kiertokulusta vapautuminen, ja Jumalan oivaltaminen. Maailmankuvasta riippumatta ainakin listan ensimmäinen on yleensä kenen tahansa joogin toivomuslistalla. Meditaatio on keino kohentaa elämän laatua, riippumatta siitä mitä ajattelemme itsemme ja todellisuuden perimmäisestä luonteesta.

Janne Kontala

Lue lisää Jannen ajatuksia joogasta hänen kirjastaa Joogan sydän

Lue myös tietoisuustaidoista